Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Strona główna

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

Komunikat dla Rodziców i uczniów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku zsytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.
 
Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń.
Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami,
unikali miejsc publicznych oraz pozostaliw domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
 
Z poważaniem
Andrzej Kulmatycki
dyrektor Wydziału – Biuro Kuratora Oświaty
rzecznik prasowy
Kuratorium Oświaty w Warszawie

  

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji.

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w szkole podstawowej

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek została wypełniony do 19 marca do godz.20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę „Pobierz wniosek”. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru Lu przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej została zakończona.Do 20 marca 2020 r. do godziny 16:00 należy złożyć zarejestrowany wniosek wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

23 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru będą również dostępne po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku.

 

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych:

 

  • elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego.

 

Uwaga!Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI!

Warszawa 13 marca 2020 r.

 

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),

 zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,

 przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,

 stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

 śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

          

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                                                      Warszawa, dnia 15 marca 2020 r.
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01,
faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
 
Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków i uczniów,
przed nami pierwszy tydzień zamkniętych przedszkoli i szkół. Zaczyna się czas, w którym od nas, dorosłych, wiele zależy. Nasza rozwaga, odpowiedzialność i spokój są bardzo potrzebne. To nie tylko zachowania ograniczające rozprzestrzenianie epidemii, ale także, co najważniejsze, wzmacniające poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Atmosfera strachu, nadmierne reakcje paniczne mogą być źródłem dodatkowych, niepotrzebnych lęków dzieci i młodzieży. Proszę, rozmawiajcie z dziećmi o koniecznych zasadach higieny, rezygnacji z towarzyskich spotkań i zabaw, o potrzebie samoograniczania się.
Chcemy, by czas zamknięcia szkół nie był okresem straconym. Dlatego w naszych szkołach nauczyciele są i będą w kontakcie z uczniami. Nasi nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, wiedzą do jakich źródeł sięgnąć, by przesłać odpowiednie materiały, zadania, lektury filmowe i książkowe. Wielu wykorzystuje zaawansowane narzędzia internetowe, wielu od dawna w ten sposób pracuje z uczniami (określanymi digital natives, dla których internet jest środowiskiem naturalnym). Nauczyciele młodszych dzieci skontaktują się z Państwem, polecając lekturę czy zadania matematyczne. Są szkoły, które wykorzystują media społecznościowe, by być z uczniami i Rodzicami w stałym kontakcie. W tym miejscu muszę jasno powiedzieć — odradzam kontakty bezpośrednie z nauczycielami i spotkania na zajęcia laboratoryjne czy przedmaturalne konsultacje. Zdaję sobie sprawę, że wielu uczniów mając bliską perspektywę matury czy egzaminu po VIII klasie potrzebuje kontaktu z nauczycielem, powtarzania materiału w grupie. W tym trudnym czasie proszę jednak o ograniczenie się do kontaktu on-line. O takie rozwiązania będę także apelował do dyrektorów i nauczycieli.
Rodziców młodszych dzieci proszę o rezygnację z czasu spędzanego na placach zabaw. W poniedziałek przekażemy listę z platformami i kanałami, na których znajdują się materiały, filmy i gry edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych.
Mam nadzieję, że przyjęcie i przestrzeganie zasady rozsądku i umiarkowania pomoże Warszawie w przejściu epidemii coronawirusa.
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        Rafał Trzaskowski
                                                                                                                                                              Prezydent m.st. Warszawy

 

UWAGA REKRUTACJA !
W zwiazku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronnawirusa zostają zmienione zasady składania dokumentów.
W miarę możliwości prosimy o przesyłanie skanów dokumentów drogą mailową. Jeżeli jest to niemożliwe, można składać dokumenty w wersji papierowej w kopercie we wskazanym przez pracownika miejscu. Dokumenty nie będą weryfikowane na miejscu.
W ciągu 5 dni od daty złożenia dokumenty zostaną sprawdzone i zatwierdzone w systemie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.
Informacje udzielane są wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie.

 

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.

2. Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường  sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

  1. Gửi  ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục  Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong  tập tin dạng exel
  2. Mang  tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc,   trường học nhận văn bản cam kết của  phụ  huynh  sẽ nộp giấy chứng nhận  sau.

  1. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở  sẽ đóng cửa.  Các giáo viên  sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

 

!! В связи с эпидемией коронавируса в Польше вносятся изменения относительно правил рекрутации в детские сады и первые классы начальной школы. Заявки принимаются до 20 марта. Родители могут воспользоваться двумя способами: 1. Отправить скан заявки и других документов по электронной почте на адрес образовательного учреждения. Адреса электронной почты и номера телефонов можно найти на сайтах детских садов или на веб-сайте Управления образования www.edukacja.warszawa.pl. Закладка Edukacja warszawska / szkoły i placówki publiczne в файле excel. 2. Доставка бумажных документов в образовательное учреждение. Везде соблюдаются строгие санитарные правила: дезинфицирующая жидкостью для рук, ограниченный контакт с работниками, поддержка достаточного расстояния - 1,5 метра между присутствующими в помещении. Консультации предоставляются только по телефону и электронной почте. В случае невозможности предаставления справки с места работы, образовательное учреждение будет принимать заявления родителей об их последующей доставке.

 

 

Dzisiaj na tablicy

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/