Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

O przedszkolu

 

 

Przedszkole Nr 150 w Warszawie  swoją działalność rozpoczęło  w marcu 1987 roku. 

Przedszkole zlokalizowane  jest przy ulicy Prałatowskiej 12, na osiedlu w okolicy Parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” i Teatru Rampa. 

Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, a nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Od 2017 roku nasza placówka przyjęła  nazwę „Przystanek Uśmiech”. 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 

Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący, parterowy z dużym ogrodem, podzielonym na dwa oddzielne place zabaw.

 

W placówce funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku 3-6 lat. 

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra – wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne
i stopień nauczyciela dyplomowanego, oraz zawsze uśmiechnięty personel niepedagogiczny.
 

Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody, interaktywne pomoce dydaktyczne. Są kreatywni i bardzo zaangażowani w swoją pracę. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę.

Dzieci objęte są również opieką logopedy i psychologa. 

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”, oraz programy własne m.in. program adaptacyjny, ekologiczny, wychowawczy. 

Priorytetem dla wszystkich pracowników placówki jest dobro dziecka oraz jego wszechstronny i harmonijny rozwój.

 

Prowadzimy zdrową kuchnię, dostosowaną do potrzeb i upodobań dzieci, otwartą na zalecane przez specjalistów diety. Zapewniamy stały dostęp do wody pitnej.   

  

Naszym celem jest:

 

  • traktowanie każdego dziecka jako odrębnej, niepowtarzalnej osobowości;
  • stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka;
  • uczenie dzieci wiary we własne siły, umiejętności podejmowania śmiałych decyzji i związanego z nimi ryzyka;
  • przekazywanie dzieciom wartości tj.: dobro: piękno, szlachetność, uczciwość, tolerancję, przyjaźń i szacunek;

  • podnoszenie jakości pracy przedszkola.

     

Jak to robimy:

 

  • treści programowe realizujemy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci;
  • stosując ciekawe i różnorodne metody pracy np.: programy autorskie, które rozwijają i wspierają aktywność dziecka;
  • tworzymy różnorodne "kąciki zainteresowań", dając dzieciom możliwość wybory form aktywności.