Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

O przedszkolu

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 150, przy ulicy Prałatowskiej 12 w Warszawie zostało otwarte w marcu 1987 roku.


Położone jest na osiedlu w okolicy Parku Wiecha i Teatru Rampa.

Posiada własny ogród i dwa oddzielne place zabaw.


Mamy 5 oddziałów do których corocznie przyjmowanych
jest ok. 140 dzieci w wieku 3-5 lat.


W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz zawsze uśmiechnięty personel niepedagogiczny.

 

Na stałe zatrudniony jest psycholog i logopeda.


Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole", oraz programy własne m.in. program adaptacyjny, ekologiczny, wychowawczy.


Prowadzimy zdrową kuchnię, dostosowaną do potrzeb
i upodobań dzieci, otwartą na zalecane przez specjalistów diety.

 

Naszym celem jest:

 • traktowanie każdego dziecka jako odrębnej, niepowtarzalnej osobowości;
 • stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • uczenie dzieci wiary we własne siły, umiejętności podejmowania śmiałych decyzji i związanego z nimi ryzyka;
 • przekazywanie dzieciom wartości tj.: dobro: piękno, szlachetność, uczciwość, tolerancję, przyjaźń i szacunek;
 • podnoszenie jakości pracy przedszkola.


Kto je realizuje:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • logopeda;
 • psycholog;
 • instruktorzy zajęć dodatkowych.


Jak to robimy:

 • modyfikujemy treści programowe dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci;

 • stosując ciekawe i różnorodne metody pracy np.: programy autorskie, które rozwijają i wspierają aktywność dziecka;
 • tworzymy różnorodne "kąciki zainteresowań", dając dzieciom możliwość wybory form aktywności.