Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Rozkład dnia

  

  

6:30 - 8:30         Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach  zainteresowań.                                                              

8:30 - 9:15         Czynności porządkowe i higieniczne. 

                              Śniadanie.                                                                                                                                                       

9:15 - 10:15      Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizowania

                              podstawy programowej.  

 

10:15 - 11:30    Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody

                               w różnych porach roku.  

 

11:30 - 12:15    Czynności higieniczne. 

                              Obiad.  

 

12:15 – 14:00   Odpoczynek po obiedzie: 

                               - dzieci młodsze (3-4 latki) leżakują, 

                               - dzieci starsze – zajęcia i zabawy w grupach  

 

14:30 - 15:00    Czynności higieniczne. 

                               Podwieczorek. 

 

15:00 – 17:00    Aktywność twórcza dzieci, zabawy  w kącikach zainteresowań, zabawy

                               wspomagające rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze.