Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Rozkład dnia

 

ROZKŁAD DNIA

 

 


 

6:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań                                                                                                        

 

  


8:30 - 9:15 Czynności porządkowe i higieniczne, śniadanie                                                                                                                                                      

 

 

9:15 – 10:15  Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizowania podstawy prgramowej
 

 

10:15 - 11:30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,spacery, wycieczki, obserwacjaprzyrody w różnych porach roku11:30 - 12:15 Czynności higieniczne, obiad


 

 

 

 

 

 

12:15 – 14:00 Odpoczynek po obiedzie

 

                                        - dzieci młodsze (3-4 latki) leżakują

 

                                        - dzieci starsze – zajęcia i zabawy w grupach

                                    

14:30 Podwieczorek

 

 

 

15:00 – 17:00 Aktywność twórcza dzieci, zabawy lub zajęcia w kącikach zainteresowań