Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

JEMY SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO

 

 

 

,,JEMY SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO’’

 

 

 

 

CELE

 

OBSZAR ZAGADNIEŃ

 

OPIS ZADAŃ

 

 

FORMY PRACY

 

ETAPY

 

SPOSÓB REALIZACJI

- PRZYKŁADY

 

Uświadamianie dzieciom wartości odżywczych owoców.

 

Poznawanie budowy owoców pestkowych

( skórka, miąższ, pestka).

 

Rozpoznawanie

i nazywanie owoców krajowych i egzotycznych.

 

Kształtowanie nawyku jedzenia owoców.

 

Rozwijanie inwencji twórczej.

 

 

Owoce i warzywa – ich znaczenie w edukacji zdrowotnej, budowa, wykorzystanie:

 

  • Barwy owoców.
  • Owocowy smak.
  • Owocowe pestki.
  • Owocowy kosz.
  • Owocowy bal.
  • Spiżarnia.

 

 

I.

 

Zajęcia dydaktyczne na temat konieczności spożywania owoców                  i warzyw jako źródła witamin.

 

 

 

Praca z całą grupą,

w małych grupach

i indywidualna:

 

  • Zabawy badawcze

      z lupą

 

  • Prace plastyczno

      – techniczne:

np. ,,Obrazek z pestek’’

 

  • Techniki twórczego myślenia: ,,lista atrybutów’’, ,,burza mózgów’’

 

Według planów miesięcznych

i

programu rocznego placówki.

 

1. Oglądanie i mycie owoców przyniesionych do kącika przyrody.

2. Rysowanie kredkami pastelowymi nt ,,Mój ulubiony owoc’’

3. Zabawa dydaktyczna ,,Jaki to owoc?’’

4. Mycie i degustacja owoców.

5. Improwizacja taneczna

i śpiewanie piosenki ,,Owocowy rap’’.

6. Zabawy z chustą      animacyjną ,,Sałatka 

owocowa’’

7. Ćwiczenia logopedyczne,

oddechowe, artykulacyjne.

8. Zabawy inspirowane treścią wierszy i piosenek.

9. Zabawy integracyjne

10. Ćwiczenie analizy

i syntezy sylabowej w zabawie

 

Poszerzanie wiedzy o warzywach poprzez oglądanie, dotykanie.

 

Uświadamianie walorów smakowych warzyw.

 

Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 

 

 

 

 

 

,,Owocowe zagadki’’.

11. wykonanie zadań

w kartach pracy.

12. zorganizowanie kącika tematycznego ,,Owoce

i warzywa’’. ,,W spiżarni’’.

13. Zabawy ruchowe

z rekwizytem.

14. Kształtowanie pojęć matematycznych.

 

 

Zapoznanie dzieci z graficznym zapisem zaleceń żywieniowych.

 

Podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej jako nieodłącznego elementu zdrowego trybu życia.

 

Zasady zdrowego odżywiania się.

 

Zachęcanie do

 

 

dbałości o swoje zdrowie.

 

Uświadamianie wpływu ruchu na zdrowie.

 

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

 

 

 

Zdrowe odżywianie się – dieta codzienna, zalecenia żywieniowe:

 

  • Zdrowie.
  • Piramida zdrowia.
  • Jesienny spacer.
  • Lubię sport.
  • Kraina zmysłów.
  • Sport to zdrowie
  • Ćwicz razem z nami.

 

 

II.

 

Poznanie i sporządzenie piramidy żywieniowej

( w załączeniu ).

 

 

Praca z całą grupą, w małych grupach, indywidualna:

 

 • §         Zabawy słuchowo-ruchowe

      z elementem  

     dramy

 

 • §         Prezentacja multimedial-na na temat ,,Piramida zdrowia. Zasady zdrowego odżywiania’

 

 • §         Próby samodzielnego ubierania się w szatni przed wyjściem na dwór.

 

 • §         Zabawy

      i ćwiczenia 

      ruchowe.

 

J/w

 

1. Kształcenie ekspresji ruchowej w zabawie do treści wiersza ,,Wszystko jesienne’’ z zastosowaniem podkładu muzycznego z płyty CD.

2. Prezentacja i omówienie piramidy zdrowia, umieszczenie w widocznym miejscu w sali. Zapoznanie rodziców z zasadami piramidy – prezentacja stron internetowych.

3. Samodzielne rysowanie przez dzieci własnej ,,piramidy zdrowia’’

4. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych –

eksperymentowanie.

 

5. Zabawy z rymem ,,Wymyślamy rymy’’.

6. Ćwiczenia twórcze - ,,burza mózgów’’ nt w jaki sposób możemy się ruszać?’’ – po wysłuchaniu wiersza ,,Ruch to zdrowie’’ B. Szelągowskiej.

7. Ćwiczenia gimnastyczne.

8.Zabawa badawcza ,,Jaki to zapach?’’

9. Ćwiczenia artykulacyjne

i słuchowe.

10. Zabawy pantomimiczne ,,Zimowe sporty’’.

11. Poszerzanie wiedzy nt różnych dyscyplin sportowych – pokaz multimedialny, wyjaśnienie pojęcia ,,olimpiada’’.

 

 

Uświadamianie dzieciom konieczności stosowania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania posiłków.

 

Rozumienie wartości odżywczych

 

soków.

 

Rozwijanie wrażliwości smakowej.

 

Poznanie pracy kucharza.

 

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania

z urządzeń elektrycznych.

 

Poszerzanie wiedzy

o znaczeniu wody w żywieniu człowieka.

 

 

Dbałość o własne zdrowie

i poszerzanie wiedzy

z zakresu zdrowego żywienia.

 

  • Kucharka.
  • Kraina techniki.
  • Czysta woda.
  • Miłośnicy przyrody.
  • Letnie smaki.

 

 

III.

 

Zbieranie darów z sadu:

Samodzielne przyrządzanie

i degustacja soków.

 

 

Praca z całą grupą, w małych grupach, indywidualna:

 

  • Odkrywanie właściwości wody – prace badawcze

 

  • Działania praktyczne,

 

 

 

  wykonanie

         soków

z owoców

i warzyw różnymi metodami

 

J/w

 

1. Zabawy badawcze – poznawanie przyrody nieożywionej z wykorzystaniem foremek na kostki lodu, wody mineralnej, soku pomarańczowego

i wiśniowego.

2. Ćwiczenia ekspresji słownej.

3. Zabawy na spostrzegawczość ,,Znikające warzywa’’

 

 

4. Praca techniczna ,,Stempelki z warzyw.

5. Nauka pamięciowa wiersza J. Tuwima pt ,,Warzywa’’.

6. Ćwiczenia rytmizyjące ,,Hodowałem melony’’

7. ,,Sok pomidorowy’’ – przygotowqnie soku: mycie pomidorów, wycieranie, wkładanie do garnka, przecieranie przez sito ( po ugotowaniu w kuchni ), doprawianie, nalewanie do kubeczków.

8. Zapoznanie z pracą kucharki – zwiedzanie kuchni przedszkolnej.

9. Poznawanie urządzeń przydatnych w kuchni – sokowirówka. Wyciskanie soków z pomarańczy z pomocą nauczyciela, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa( praca indywidualna).

 

Kształtowanie umiejętności odczuwania

radości ze wspólnej pracy.

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami zachowania się przy stole.

 

Wzbogacanie słownictwa dotyczącego przyborów kuchennych

 

Kształcenie umiejętności pracy zespołowej

 

Uświadamianie wartości odżywczych warzyw

 

Kształtowanie nawyku jedzenia warzyw.

 

Rozumienie konieczności starannego mycia rąk w różnych sytuacjach.

 

Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Działania praktyczne

w zakresie realizowanego projektu:

 

  • Potrafię ładnie jeść.
  • Przygotowanie poczęstunku dla babci i dziadka.

 

 

  • Nasz sklep.
  • Moje zakupy.
  • Zdrowe zęby.
  • Zdrowe pokarmy.

 

IV.

 

Samodzielne przygotowywanie kanapek na śniadanie

z użyciem różnorodnych warzyw.