Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” 

Program edukacji przedszkolnej Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”  jest zgodny z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17), tak więc realizacja programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach.

 

Program edukacji przedszkolnej stanowi zmodyfikowaną wersję programu „Nasze przedszkole. Program wychowania przedszkolnego” (numer dopuszczenia: DKOS-5002-03/08), dostosowaną do założeń nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Program ten został przygotowany przez autorki, które wiele lat swą pracę naukową, pedagogiczną wiązały z dziećmi w wieku przedszkolnym. Widoczny jest zamysł autorek, aby na tym etapie kształcenia chronić dziecko przed porażką oraz dawać mu gwarancję sukcesu.

 

Specyfika programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” opisuje działania twórcze, dzięki którym dziecko wzbogaca wiedzę o świecie, zdobywa nowe informacje, wiadomości, wychodzi poza dotychczasowe struktury umysłowe i podwyższa swój poziom intelektualny. Akty twórcze, czyli działania przedstawione w programie, są szczególnie ważne dla rozwoju dziecka przedszkolnego. W toku tych działań dziecko intencjonalnie rozwija swój charakter i umysł, zwiększa siłę woli wzbogacając osobiste doświadczenia.

 

Program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” daje elastyczność w toku wykorzystania go w pracy pedagogicznej, czyli możliwość dostosowania stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i indywidualnie podejście do wychowanka. Dowolność w interpretacji treści, wykraczanie poza bardzo rozbudowany zakres materiału edukacyjnego stwarza możliwość  dążenia do rozwoju dziecka przedszkolnego.

 

Program jest realistyczny, ale tez na tyle elastyczny, iż można dostosować go do konkretnej placówki przedszkolnej. Realizacji programu może się podjąć każdy nauczyciel, w każdym przedszkolu , gdyż jest on nakierowany na indywidualizm dziecka przy silnym akcentowaniu samodzielności i różnorodności dróg zdobywania wiedzy, wiadomości i umiejętności, z równoczesnym kształtowaniem aktywnych postaw społecznych. Ponadto pozwala prowadzić zajęcia w grupach dzieci o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i wykonawczych.