Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

ODPŁATNOŚCI


 

Koszty miesięczne:


 

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE  - DZIENNE

12 zł

 

 

 

NUMERY KONT: 

Żywienie

– adresat: DBFO, ul. Stojanowska 12/ 14, 00-558 Warszawa 

81103015080000000550549077  

W treści należy wpisać: za żywienie, miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola.   

- dokonując przelewu na konto należy przesłać do Przedszkola potwierdzenie wpłaty!!

 

Rada Rodziców

adresat: Rada Rodziców Przedszkola nr 150 "Przystanek Uśmiech" ul.Prałatowska 12, 03-510 Warszawa

49 1320 1104 7850 0754 2000 0001

W treści należy wpisać:wpłata na RR miesiąc, imię nazwisko i grupa do której uczęszcza dziecko.