Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Informacje bieżące

Drodzy Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasza placówka nadal prowadzić będzie nauczanie zdalne. Jest to trudne wyzwanie nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci.

Ustaliliśmy z Radą Pedagogiczną, że codziennie w godzinach przedpołudniowych za pośrednictwem iprzedszkole lub Państwa adresów mailowych nauczyciele przekazywać będą materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej, z ewentualnymi dodatkami w postaci: propozycji wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; opracowanych przez siebie propozycji twórczej aktywności dzieci; linki do słuchowisk, a także programów, zabaw on-line.

Będziemy także organizować konkursy, które pozwolą poczuć się dzieciom nadal członkami społeczności przedszkolnej. Udział w nich oczywiście nie jest obowiązkowy.

Na stronie internetowej przedszkola są umieszczane materiały przez p.logopedę.

Będziemy także przekazywać Państwu komunikaty Urzędu Dzielnicy i Biura Edukacji.

W przypadku pytań lub problemów zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

                                                   Życzę zdrowia, cierpliwości i buziaki dla dzieciaków.

                                                                                    Danuta Bajor

                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 150

                                                                          „Przystanek Uśmiech

 

Drodzy Rodzice.

W przypadku problemów cały czas jest możliwy kontakt z p. psycholog Małgoratą Trojan z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez maila: m.trojan.ppp13@gmail.com. Pani Małgosia pełni również dyżury telefoniczne w poradni - 22 811 05 22