Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

GRUPA II

PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA DLA DZIECI Z GRUPY II

   

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020r.

Temat: ,, Powrót bociana" opowiadanie A. Widzowskiej

 - rozwijanie mowy, wzbogacenie wiedzy o ptakach

 - zapoznanie z budową ptaka

 

WTOREK 31.03.2020r.

Temat: ,,Zielona wiosna” osłuchanie się z piosenką

- wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną

- wzbudzenie zainteresowania wiosenną przyrodą

 

ŚRODA 01.04.2020r.

Temat: „Sadzimy wiosenne kwiaty” zabawa matematyczna

- usprawnienie umiejętności liczenia

- zapoznanie się z liczeniem (o jeden element więcej i o jeden mniej)

 

CZWARTEK 02.04.2020r.

Temat: ,,Pan bocian" wykonanie pracy plastycznej

- rozwijanie sprawności rąk

- rozwijanie zdolności plastyczno - technicznych

 

PIĄTEK 03.04.2020r.

Temat: ,, Wiosenne powroty" wiersz B. Szelągowskiej

- rozwijanie mowy czynnej

- poznanie wiosennych ptaków ( skowronek, bocian, jaskółka, sójka )

 

Szczegóły oraz zadania dodatkowe zostaną przekazane Rodzicom przez iprzedszkole.

 

 

 

Artykuły