Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

GRUPA III

PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA DLA DZIECI Z GRUPY  III

25.03.2020r.„Wiosenne zabawy” – zestaw kreatywnych zabaw ruchowych

                          • rozwijanie sprawności fizycznej,

                          • współdziałanie z innymi, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę.

26.03.2020r. – „Psotna wiosna” – ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny

                          • rozwijanie wrażliwości słuchowej,

                          • usprawnianie umiejętności dokonywania analizy  głoskowej i sylabowej wyrazów .

27.03.2020r. – „Wiosenne figury” – zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi

                          • rozpoznawanie i prawidłowe posługiwanie się nazwami figur geometrycznych,

                          • wodrębnianie zbiorów przedmiotów, przeliczanie elementów.

30.03.2020r. –  „Taniec motyli” - improwizacja muzyczno-ruchowa  do fragmentu utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku”        

                          • wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy

                               muzyczno - ruchowe,

                          • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

31.03.2020r.  – „Wiosenne kwiaty” – zabawy z kodowaniem

                          • budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,

                             • odtwarzanie układów kolorów wg. instrukcji .

01.04.2020r. – „Wiosenne porządki”– łamigłówka obrazkowa

                          • ćwiczenie spostrzegawczości, kształtowanie postaw proekologicznych,

                             • budzenie zainteresowania otaczającym nas światem.    

02.04.2020r.  – „Wiosna w błękitnej sukience”- ćwiczenia słuchu fonematycznego

                          • rozwijanie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie,

                          • tworzenie par wyrazów rymowanych.

03.04.2020r. – „Lubię wiosnę za…” – zabawa dydaktyczna

                          • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat,

                          • rozwijanie umiejętności myślenia i zapamiętywania.

 

 

 

Szczegóły, oraz zadania dodatkowe zostaną przekazane Rodzicom przez iprzedszkole.