Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Grupa IV

PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA DLA DZIECI Z GRUPY  IV

25.03.2020r.„Nikt mnie więcej nie zobaczy” – opowiadanie  W. Kozłowskiego

                          • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,

                          • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,

26.03.2020r. – „Gąsienica – tajemnica” – zabawa plastyczna na podstawie wiersza D. Gellner

                           • rozwijanie ciekawości poznawczej,

                           • rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.

27.03.2020r. – „Taniec z Wiosną” – zabawa z piosenką na melodię popularną „Mam chusteczkę  haftowaną.

                          • wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy

                              ruchowo- muzyczno- słowne,

                          • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

30.03.2020r. –  „Ptasia narada”– opowiadanie Barbary Szelągowskiej

                          • zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,

                          • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania.

31.03.2020r.  – „Jakie jest piórko?” – zabawa badawcza

                          • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,

                             • uczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków.

01.04.2020r. – „Bocianie gniazdo”– historyjka obrazkowa

                          • kształtowanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów,

                             • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat i próby nadania jej tytułu.

02.04.2020r.  – „Wiosną w parku” – praca z obrazkiem

                          • rozwijanie mowy,

                          • rozwijanie umiejętności matematycznych.

03.04.2020r. – „Łączka krokusów” – zabawa dydaktyczna.

                          • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,

                          • utrwalanie wybranych kolorów.

 

Szczegóły, oraz zadania dodatkowe zostaną przekazane Rodzicom przez iprzedszkole.