Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Grupa V

PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA DLA DZIECI GRUPY  V

 

30.03.2020r. – ,,Zaczarowany balon” – zabawa badawcza.

                          Badanie sprężystości powietrza

                          • kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata,

                             • doskonalenie metod obserwacji rzeczywistości i wyciąganie wniosków

31.03.2020r. – f  jak farby; wprowadzenie litery F, f małej i wielkiej drukowanej i pisanej

                          • zapoznanie w wielką i małą literą F,f na podstawie wyrazu podstawowego: Franek, farby,

                          • rozwijanie umiejętności rozpoznawania poznanych liter

1.04.2020r. – „Królik” – praca plastyczna techniką origami

                          • doskonalenie zdolności  manualnych, skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach

                          • rozwijanie wyobraźni  i dbanie o estetyczne wykonywanie pracy plastycznej

2.04.2020r. – „Awantura na wiejskim podwórku” - słuchanie opowiadania S. Kraszewskiej                    

                         • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania.

                         • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, budowanie dłuższych wypowiedzi.

3.04.2020r. – „Gdacze kura ko, ko, ko”  - zabawa muzyczno – ruchowe

                          • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez zabawy muzyczne,

                             • doskonalenie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci słuchowej

4.04.2020r.  – „Odszyfrowywanie nazw zwierząt” – zabawy matematyczno - językowe

                          • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania

                          • kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji

 

 

Szczegóły, oraz zadania dodatkowe zostaną przekazane Rodzicom przez iprzedszkole.